Dom Matki i Dziecka im. Jana Pawła II

Jasieniec Iłżecki Dolny 52,
27-100 Iłża , woj. mazowieckie

tel/fax:
048 616-01-16

całodobowo Domek nr 1 tel. 695 250 162
Domek nr 2 tel. 695 250 161

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
Sekretariat tel. 695 250 160

Filia w Starachowicach
tel. 41 274 83 99, 607 581 072


Możliwość dokonywania wpłat
na działalność placówki:
Bank PeKaO S.A. II oddział Radom
Nr konta:
03 1240 3259 1111 0010 0533 3340

Archiwum

Program Skrzydła – Skarbonka Skrzydła.

Od 1 sierpnia 2011 do 30 stycznia 2012r Dom Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym jednostka Caritas Diecezji Radomskiej przystąpił do kolejnej edycji projektu pod nazwą Program Skrzydła – Skarbonka Skrzydła. Projekt ten jest dofinansowany z ramienia Caritas Polska.
Jest to już III kolejna edycja projektu. Obecna trwa od 1 sierpnia 2011 do 30 stycznia 2012r.


Program ten ma na celu podjęcie konkretnych działań w celu wzmocnienia więzi i solidarności społecznej oraz walki z wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży. Zapewnienie potrzeb dzieciom w placówce socjalizacyjnej jest tak duże, że środki te stają się znaczącym zastrzykiem dla realizacji zadań i pomocy dzieciom. Środki z tego programu zostały przeznaczone na korepetycje.