Dom Matki i Dziecka im. Jana Pawła II

Jasieniec Iłżecki Dolny 52,
27-100 Iłża , woj. mazowieckie

tel/fax:
048 616-01-16

całodobowo Domek nr 1 tel. 695 250 162
Domek nr 2 tel. 695 250 161

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
Sekretariat tel. 695 250 160

Filia w Starachowicach
tel. 41 274 83 99, 607 581 072


Możliwość dokonywania wpłat
na działalność placówki:
Bank PeKaO S.A. II oddział Radom
Nr konta:
03 1240 3259 1111 0010 0533 3340

Archiwum

W okresie od 1 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Dom Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym realizuje projekt  pn. „Chcę wiedzieć dokąd idę” dofinansowany przez Wojewodę Mazowieckiego

Realizacja zadania będzie obejmowała działania z zakresu wsparcia i poradnictwa na rzecz wychowanków pełnoletnich lub mających osiągnąć wiek 18 lat w 2014 roku w celu wdrożenia oraz usprawnienia już istniejącego procesu usamodzielnienia.

Adresatami działań mających na celu wsparcie i poradnictwo w procesie usamodzielnienia są wychowankowie Domu Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym.

Docelowo udział w planowanych zajęciach będzie stanowić grupa 12  wychowanków pełnoletnich lub też mających uzyskać wiek pełnoletności w 2014 roku, przy czym 6 wychowanków będzie mieszkało  na wydzielonym piętrze funkcjonując  samodzielnie przy wsparciu specjalistów, zaś 6 pozostałych wychowanków  będzie w dalszym ciągu objętych całodobową opieką przez wychowawców oraz personel placówki.

Realizacja projektu będzie odbywała się poprzez:

  • Prowadzenie zajęć kulinarnych,  pomoc pedagogiczną, oraz poradnictwo z zakresu pracy socjalnej.

Prowadzenie tych zajęć ma na celu  przygotowanie młodzieży do samodzielnego i dorosłego życia po opuszczeniu murów placówki. Zakładają one możliwie jak najbardziej efektywne wykorzystanie czasu pomiędzy osiągnięciem pełnoletności, a wyjściem z placówki tak aby wychowanek był świadomy własnych możliwości, umiejętności , ale także ograniczeń. Celem realizacji zadania jest kształtowanie pełnowartościowych, młodych obywateli przygotowanych do podjęcia aktywności zawodowej oraz założenia podstawowej komórki społecznej jaką jest rodzina.

Dzięki w/w działaniom możemy zakładać :

– rozwój samodzielności wychowanków

– budowanie poczucia własnej wartości;

– kształtowanie poglądów oraz własnego zdania;

– właściwy start w dorosłe życie;

– rozwój umiejętności potrzebnych do samodzielnego, dorosłego funkcjonowania;

– nabycie umiejętności poruszania się w obszarach spraw urzędowych i administracyjnych;

– przygotowanie do podjęcia aktywności zawodowej po opuszczeniu placówki;

– nabycie umiejętności szukania pomocy wśród dostępnych instytucji