Dom Matki i Dziecka im. Jana Pawła II

Jasieniec Iłżecki Dolny 52,
27-100 Iłża , woj. mazowieckie

tel/fax:
048 616-01-16

całodobowo Domek nr 1 tel. 695 250 162
Domek nr 2 tel. 695 250 161

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
Sekretariat tel. 695 250 160

Filia w Starachowicach
tel. 41 274 83 99, 607 581 072


Możliwość dokonywania wpłat
na działalność placówki:
Bank PeKaO S.A. II oddział Radom
Nr konta:
03 1240 3259 1111 0010 0533 3340

Archiwum

Konferencja prasowa 14 października

W okresie od 1 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku realizowany jest projekt przez

Dom Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym  pn. „Chcę wiedzieć dokąd idę”dofinansowany przez Wojewodę Mazowieckiego.

Adresatami działań mających na celu wsparcie i poradnictwo w procesie usamodzielnienia są wychowankowie Domu Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym.

Docelowo udział w planowanych zajęciach stanowi grupa 12  wychowanków pełnoletnich przy czym 3 wychowanków  mieszka  na wydzielonym piętrze funkcjonując  samodzielnie przy wsparciu specjalistów, w trakcie realizacji projektu  3 wychowanków opuściło już placówkę i się usamodzielniłozaś 6  pozostałych wychowanków  będzie w dalszym ciągu objętych całodobową opieką przez wychowawców oraz personel placówki.

 

Celem projektu jest realizowanie procesu usamodzielnienia wychowanków pełnoletnich oraz tych, którzy ukończą 18 lat w 2014 roku po przez:

  • zaangażowanie uczestników projektu w naukę własną w celu osiągnięcia stosownego wykształcenia, które w przyszłości pozwoli im na podjęcie roli zawodowej;
  • złożenie wniosku przez uczestnika projektu o mieszkanie w Warszawie, w którym to mieście upatruje perspektywy w realizacji swoich planów zawodowych;
  • wykształtowanie w nich umiejętności samodzielnego poruszania się w obszarze załatwiania spraw służbowych w instytucjach i urzędach różnego szczebla;
  • nabycie przez uczestników projektu prawidłowych umiejętności w zakresie przestrzegania zasad i norm życia społecznego, realizowanych podczas spotkań interpersonalnych w urzędach i instytucjach użyteczności publicznej;
  • umiejętność odnalezienia się uczestników projektu w sytuacjach związanych z planowaniem swojej przyszłości, co do wynajmu mieszkania, decyzji o podjęciu nauki, decyzji związanych
    z załatwianiem spraw urzędowych;
  • kształtowania umiejętności kulinarnych sporządzanie posiłków,dbanie o estetykę i higienę sporządzanych posiłków dekorowanie potraw. Gospodarowania finansami umiejętność ich planowania przez uczestników i wydawania. Wykazalnie się racjonalnością w zakupie artykułów spożywczych i odzieży.

 

Wszystkie te działania mają na celu przygotowanie młodzieży do samodzielnego
i dorosłego życia po opuszczeniu murów placówki, kształtowanie pełnowartościowych, młodych obywateli przygotowanych do podjęcia aktywności zawodowej oraz założenia podstawowej komórki społecznej jaką jest rodzina.