Dom Matki i Dziecka im. Jana Pawła II

Jasieniec Iłżecki Dolny 52,
27-100 Iłża , woj. mazowieckie

tel/fax:
048 616-01-16

całodobowo Domek nr 1 tel. 695 250 162
Domek nr 2 tel. 695 250 161

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
Sekretariat tel. 695 250 160

Filia w Starachowicach
tel. 41 274 83 99, 607 581 072


Możliwość dokonywania wpłat
na działalność placówki:
Bank PeKaO S.A. II oddział Radom
Nr konta:
03 1240 3259 1111 0010 0533 3340

Archiwum

Projekt pn. „Chcę wiedzieć dokąd idę” realizowany w okresie od 01 lipca 2014r.
do 31 grudnia 2014r. Dotacja uzyskana od Wojewody Mazowieckiego zgodnie z umową nr WPSVI.946.2.150.2014 zawartą w dniu 25.07.2014r. Kwota dotacji 15.000,00 zł.
Głównym celem projektu było:
• Realizowanie procesu usamodzielnienia wychowanków pełnoletnich Domu Matkii Dziecka oraz tych, którzy ukończyli 18 lat w 2014 roku;
Realizowany poprzez:
• Poradnictwo specjalistyczne adekwatne do pojawiających się potrzeb w procesie usamodzielniania się dla w/w wychowanków dzięki, któremu mieli możliwość rozwoju samodzielności, budowania poczucia własnej wartości, kształtowanie poglądów oraz własnego zdania, właściwy start w dorosłe życie;
• Wsparcie w procesie dorastania oraz usamodzielniania się w/w wychowanków poprzez rozwój umiejętności potrzebnych do samodzielnego, dorosłego życia, obniżenie lub wykluczenie pojawienia się niezaradności życiowej np. w poruszaniu się w obszarach spraw urzędowych i administracyjnych, podjęcie aktywności zawodowej po opuszczeniu placówki oraz szukania pomocy wśród dostępnych instytucji;
• Malowanie 3 pokoi, kuchni, pokoju kadry, łazienki oraz holu na wydzielonym piętrze usamodzielnienia;
• Zakup drobnego sprzętu AGD: robot wielofunkcyjny, elektryczna maszynka do mięsa na wyposażenie wydzielonego piętra usamodzielnienia;
• Zakup pralki AMICA na potrzeby usamodzielniających się wychowanków.
Wszystkie te działania miały na celu przygotowanie młodzieży do samodzielnego i dorosłego życia po opuszczeniu murów placówki. Wykorzystanie możliwie, jak najbardziej efektywnie czasu pomiędzy osiągnięciem pełnoletności, a wyjściem z placówki tak, aby wychowanek był świadomy własnych możliwości, umiejętności, ale także ograniczeń wstępując w dorosłe życie. Celem realizacji zadania było kształtowanie pełnowartościowych, młodych obywateli przygotowanych do podjęcia aktywności zawodowej oraz założenia podstawowej komórki społecznej jaką jest rodzina.