Dom Matki i Dziecka im. Jana Pawła II

Jasieniec Iłżecki Dolny 52,
27-100 Iłża , woj. mazowieckie

tel/fax:
048 616-01-16

całodobowo Domek nr 1 tel. 695 250 162
Domek nr 2 tel. 695 250 161

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
Sekretariat tel. 695 250 160

Filia w Starachowicach
tel. 41 274 83 99, 607 581 072


Możliwość dokonywania wpłat
na działalność placówki:
Bank PeKaO S.A. II oddział Radom
Nr konta:
03 1240 3259 1111 0010 0533 3340

Archiwum

Towarzystwo Nasz Dom Konkurs „Najpierw Rodzina 2014”
Tytuł projektu- „Zbliżmy się do siebie- zbudujmy fundamenty wspólnej przyszłości”. Zgodnie z podpisaną umową z dnia 05.09.2014r. na realizację zadania otrzymane środki finansowe w wysokości 4.000, 00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) zostały przeznaczone na pokrycie kosztów pracy z rodzinami wychowanków Domu nr 2.
W ramach zrealizowanego projektu zorganizowano 3-dniowy wyjazd dla rodzin i dzieci objętych projektem. Miejscem docelowym był Kałków i jego malownicze okolice i atrakcje. Zorganizowano program warsztatowo-integracyjny oraz zapewniono noclegi, wyżywienie oraz wszelkie materiały niezbędne do realizacji warsztatów przeprowadzonych przez dwuosobowy zespół (psycholog, pedagog). Ponadto w ramach formy integracyjno-rozrywkowej zorganizowano: zwiedzanie Kałkowa, uczestniczono w pokazie teatralnym Misterium Męki Pańskiej oraz pokaz figur i zdarzeń z Historii Ziemi Świętokrzyskiej tzw. Panoramę Świętokrzyską, wyprawę z przewodnikiem na Golgotę.
Zrealizowano warsztaty rękodzieła, które pozwoliły na udoskonalenie umiejętności manualnych, a także tworzenie z różnego rodzaju materiałów naturalnych. Przeprowadzono zabawę terenową-podchody oraz zorganizowano grilla, gdzie rodziny wspólnie przygotowali posiłek. Wychowankowie poprzez zajęcia i ćwiczenia zapoznawali się ze swoimi mocnymi i słabymi stronami własnej osobowości. Poznawali techniki umiejętnego radzenia sobie z emocjami i sytuacjami trudnymi, nazywali je i wyrażali na forum grupy. Zorganizowane ćwiczenie „Powrót do przeszłości” miało na celu zaprezentowanie zabawnych historii z dzieciństwa, które pozwoliło na zbliżenie się do siebie członków rodziny oraz odbudowanie pozytywnych relacji. Indywidualne występy uczestników umożliwiły zaprezentowanie swojej osoby oraz sposobu postrzegania członków rodziny – refleksja nad przedstawionym wizerunkiem.