Dom Matki i Dziecka im. Jana Pawła II

Jasieniec Iłżecki Dolny 52,
27-100 Iłża , woj. mazowieckie

tel/fax:
048 616-01-16

całodobowo Domek nr 1 tel. 695 250 162
Domek nr 2 tel. 695 250 161

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
Sekretariat tel. 695 250 160

Filia w Starachowicach
tel. 41 274 83 99, 607 581 072


Możliwość dokonywania wpłat
na działalność placówki:
Bank PeKaO S.A. II oddział Radom
Nr konta:
03 1240 3259 1111 0010 0533 3340

Archiwum

Konkurs „NAJPIERW RODZINA 2014r.” Towarzystwa Nasz Dom – projekt
pn. „Najważniejsza – RODZINA dziecka!!! (program na rzecz integracji rodzin naturalnych i dzieci umieszczonych w Domu nr 1).
Zgodnie z podpisaną umową z dnia 05.09.2014r. na realizację zadania otrzymano kwotę 2 700, 00zł na pokrycie kosztów pracy z rodzinami: organizacji spotkań z rodzinami biologicznymi wychowanków Domu nr 1. Projekt jest w trakcie realizacji (od 05.09.2014r. do kwietnia 2015r.)
W realizacji zadania docelowo weźmie udział 14- ro wychowanków placówki z Domu nr 1, ich rodzice lub inni członkowie rodzin (ok. 24 osoby) oraz 7 wychowawców, pracownik socjalny lub psycholog (ogółem ok. 46 osób). W ramach realizacji tego zadania planowane są wyjazdy dziecka do domu rodzinnego z personelem – wychowawcą, prac. socjalnym, psychologiem oraz wspólne wyjścia wraz z członkami rodzin biologicznych i mile spędzenie przez nich czasu, np. wspólne wyjście do kina, do zoo, pizzerii lub inne dogodne formy spędzenia czasu wolnego z dzieckiem – ma to być taki spokojny czas na „pobycie dziecka z rodziną”. Podejmowana z rodzinami praca ma charakter zindywidualizowany, dostosowany do potrzeb i możliwości dziecka i rodziny.
Do dnia 31.12.2014r. zorganizowano 2 wspólne wyjazdy (wyjścia) wychowanków, członków ich rodzin oraz wychowawcy/pracownika socjalnego, do pizzerii oraz kawiarni.