Dom Matki i Dziecka im. Jana Pawła II

Jasieniec Iłżecki Dolny 52,
27-100 Iłża , woj. mazowieckie

tel/fax:
048 616-01-16

całodobowo Domek nr 1 tel. 695 250 162
Domek nr 2 tel. 695 250 161

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
Sekretariat tel. 695 250 160

Filia w Starachowicach
tel. 41 274 83 99, 607 581 072


Możliwość dokonywania wpłat
na działalność placówki:
Bank PeKaO S.A. II oddział Radom
Nr konta:
03 1240 3259 1111 0010 0533 3340

Archiwum

Projekt pn.: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych /Dom Dziecka/ dotacja uzyskana od Starosty Radomskiego.
Adresatami zadania są dzieci pozbawione właściwej opieki rodzicielskiej, bądź zastępczej zabrane z domu rodzinnego na mocy postanowienia sądu z terenu powiatu radomskiego, powiatu warszawsko – zachodniego. Termin realizacji zadania w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2018 roku określonego w umowie nr 1/2014 z dn. 24 stycznia 2014r. oraz aneksie Nr 1/2015r. z dnia 2 stycznia 2015 r.
Zleceniodawca zobowiązał się do przekazania miesięcznie kwoty 3320 zł (słownie trzy tysiące trzysta dwadzieścia złotych) na utrzymanie każdego dziecka skierowanego do Domu Matki i Dziecka przez Powiatowe Centrum Pomocy w Radomiu.