Dom Matki i Dziecka im. Jana Pawła II

Jasieniec Iłżecki Dolny 52,
27-100 Iłża , woj. mazowieckie

tel/fax:
048 616-01-16

całodobowo Domek nr 1 tel. 695 250 162
Domek nr 2 tel. 695 250 161

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
Sekretariat tel. 695 250 160

Filia w Starachowicach
tel. 41 274 83 99, 607 581 072


Możliwość dokonywania wpłat
na działalność placówki:
Bank PeKaO S.A. II oddział Radom
Nr konta:
03 1240 3259 1111 0010 0533 3340

Archiwum

Dzięki udziałowi w konkursie „Najpierw rodzina 2015” organizowanym przez Towarzystwo Nasz Dom zdobyliśmy środki na realizację szkolenia dla pracowników domu w Starachowicach. Termin realizacji projektu stworzonego przez zespół pracowników Domu Matki i Dziecka pod nazwą „Nasz” rozwój szansą na lepsze jutro dla „Nich” określony jest do końca 2015 r. Szkolenie będzie realizowane poprzez
wykorzystanie metod aktywizujących słuchaczy takich jak interaktywne mini wykłady, warsztaty, praca w mniejszych kilkuosobowych zespołach, gry, dyskusje, symulacje, psychodramy. Różnorodność metod realizacji szkolenia jest specjalnie dobrana w celu bardziej skutecznego przyswojenia sobie przez pracowników tematów szkolenia, które zostały wybrane i opracowane ze szczególną uwagą i mając na względzie potrzeby personelu. Są to m.in.: Prawidłowości rozwojowe dzieci i młodzieży, rodzina jako środowisko wychowawcze: rozumienie problemów dziecka przez pryzmat systemu rodzinnego, praca z rodziną – wpływ na funkcje wychowawcze, sposób myślenia, zachowania, podejmowane decyzje i wybory dokonywane przez rodziców, praca z rodziną w kryzysie, umiejętność komunikacji z wychowankami i ich rodzinami, współpraca w zespole wychowawczym – poszukiwanie źródeł oparcia zawodowego i wspólne rozwiązywanie problemów.