Dom Matki i Dziecka im. Jana Pawła II

Jasieniec Iłżecki Dolny 52,
27-100 Iłża , woj. mazowieckie

tel/fax:
048 616-01-16

całodobowo Domek nr 1 tel. 695 250 162
Domek nr 2 tel. 695 250 161

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
Sekretariat tel. 695 250 160

Filia w Starachowicach
tel. 41 274 83 99, 607 581 072


Możliwość dokonywania wpłat
na działalność placówki:
Bank PeKaO S.A. II oddział Radom
Nr konta:
03 1240 3259 1111 0010 0533 3340

Archiwum

     W trosce o bezpieczeństwo i zgodnie z obowiązującymi przepisami rowerzysta powinien posiadać uprawnienia, czyli kartę rowerową. Nasi wychowankowie często aktywnie spędzają czas na świeżym powietrzu, uwielbiają ruch. Zarówno rolki jak i rower cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Aby wzbogacić wiedzę i przygotować młodzież do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, jako rowerzysty, zostało zorganizowane szkolenie, które umożliwiło naszym podopiecznym możliwość zdawania egzaminu na kartę rowerową.

Wychowankowie w czasie szkolenia pod czujnym okiem instruktorów z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego z Radomia, uczestniczyli w zajęciach z zakresu edukacji komunikacyjnej i nabywali umiejętności praktycznych. Podczas szkolenia młodzież świetnie poradziła sobie z praktycznym zakresem ćwiczeń poruszania się rowerem. Więcej pracy i energii przyszło im włożyć w przyswajanie wiedzy z zakresu podstawowych wiadomości o ruchu drogowym. Po odbytym szkoleniu w Domu Matki i Dziecka wspólnie z wychowawcami nasi podopieczni pieczołowicie przysiedli do nauki na część teoretyczną. Pozostawione przez instruktorów materiały szkoleniowe zostały solidnie przez naszą młodzież przyswojone. Na dzień 23.08.2018 r. został ustalony egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Radomiu. Egzamin teoretyczny, składający się z testu, na którym osoba zdająca musiała odpowiedzieć poprawnie na 25 pytań przebiegł pomyślnie dając jednocześnie naszym podopiecznym przepustkę do egzaminu praktycznego. Wychowankowie z optymizmem przystąpili do wykonywania manewrów na placu specjalnie do tego przygotowanym. Weryfikacja zdobytej wiedzy i umiejętności przebiegła rewelacyjnie. Z wielką dumą, możemy się pochwalić: wszyscy nasi wychowankowie przystępujący do egzaminu na kartę rowerową – zdali.