Dom Matki i Dziecka im. Jana Pawła II

Jasieniec Iłżecki Dolny 52,
27-100 Iłża , woj. mazowieckie

tel/fax:
048 616-01-16

całodobowo Domek nr 1 tel. 695 250 162
Domek nr 2 tel. 695 250 161

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
Sekretariat tel. 695 250 160

Filia w Starachowicach
tel. 41 274 83 99, 607 581 072


Możliwość dokonywania wpłat
na działalność placówki:
Bank PeKaO S.A. II oddział Radom
Nr konta:
03 1240 3259 1111 0010 0533 3340

Archiwum

W ramach realizacji zadania publicznego z programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” Moduł I: PROFILAKTYKA. Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet i Noclegowni dla Kobiet i Mężczyzn w Radomiu, prowadzonym przez Caritas Diecezji Radomskiej od miesiąca maja rozpoczęły się spotkania – z poradnictwa i warsztaty dla osób bezdomnych z zakresu: pracy socjalnej, poradnictwa zawodowego oraz profilaktyki żywienia i umiejętności kulinarnych.

Porady pracownika socjalnego mają na celu przygotowanie do sprawnego poruszania się w obszarze administracyjno – urzędowym.

Celem zajęć z poradnictwa zawodowego jest nabycie podstawowych umiejętności (poszerzenie już posiadanych), sprostanie współczesnym wymaganiom rynku pracy, odwaga w podejmowaniu aktywności zawodowej.

Zajęcia z profilaktyki żywienia i umiejętności kulinarnych mają na celu kreowanie pozytywnych zmian w sposobie żywienia, co wpływa na poprawę stanu zdrowia.