Dom Matki i Dziecka im. Jana Pawła II

Jasieniec Iłżecki Dolny 52,
27-100 Iłża , woj. mazowieckie

tel/fax:
048 616-01-16

całodobowo Domek nr 1 tel. 695 250 162
Domek nr 2 tel. 695 250 161

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
Sekretariat tel. 695 250 160

Filia w Starachowicach
tel. 41 274 83 99, 607 581 072


Możliwość dokonywania wpłat
na działalność placówki:
Bank PeKaO S.A. II oddział Radom
Nr konta:
03 1240 3259 1111 0010 0533 3340

Archiwum

Dnia 27.11.2019r.  w Schronisku dla osób bezdomnych w Radomiu, przy ul. Zagłoby
i siedzibie Caritas Diecezji Radomskiej odbyło się spotkanie i konferencja podsumowująca Projekt pt. POKONAĆ BEZDOMNOŚĆ – Program pomocy osobom bezdomnym Moduł 1
– profilaktyka Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych.

Czas trwania zadania 1 marca – 31 grudnia 2019 r., sfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Spotkanie i konferencja odbyła się z udziałem przedstawicieli wychowanków, osób bezdomnych, realizatorów zajęć. Podczas konferencji wystąpił Dyrektor Caritas Diecezji Radomskiej – Ksiądz Robert Kowalski, realizatorzy zajęć i przedstawiciele wychowanków placówki Domu Matki i Dziecka. Podzielili się swoimi doświadczeniami, przedstawili wnioski.