Dom Matki i Dziecka im. Jana Pawła II

Jasieniec Iłżecki Dolny 52,
27-100 Iłża , woj. mazowieckie

tel/fax:
048 616-01-16

całodobowo Domek nr 1 tel. 695 250 162
Domek nr 2 tel. 695 250 161

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
Sekretariat tel. 695 250 160

Filia w Starachowicach
tel. 41 274 83 99, 607 581 072


Możliwość dokonywania wpłat
na działalność placówki:
Bank PeKaO S.A. II oddział Radom
Nr konta:
03 1240 3259 1111 0010 0533 3340

Archiwum

W Domu Matki i Dziecka z filią w Starachowicach trwają generalne prace remontowe. Placówka pod opieką Caritas Diecezji Radomskiej dąży do poprawy warunków mieszkaniowych swych podopiecznych. Domownicy z niepokojem obserwują swój zmieniający się dom, chętnie uczestniczą w wszelkich pracach, przy których mogą pomóc. Wychowankowie głęboko wierzą, że ich nowy dom będzie taki, jaki sobie wymarzyli. Z radością możemy obserwować stworzone przez dzieci dzieła na ścianach, zaangażowanie wychowanków w wyburzanie niektórych elementów ścian podczas przerw w pracy ekip budowlanych a wszystko to z zachowaniem wszelkich środków ostrożności pod czujnym okiem opiekunów. Wszyscy, którzy tworzą ten dom są przekonani, że poprzez dostosowanie placówki do wymaganych standardów i utworzenie trzech oddzielnych 14-osobowych Domów zostaną stworzone dla dzieci warunki pobytu jak najbardziej zbliżone do domowych.